Навигация

Услуги

Издаване на удостоверения за консулски отдел по местоотчет

 

За издаване на удостоверението водачът следва да подаде в сектор “Пътна полиция”:

1. Заявление по образец
2. Документ за платена държавна такса  
3. Валидно свидетелството за управление на МПС