Навигация

Новини

МКБППМН – Стара Загора и инспекторите от ДПС обсъдиха мерки за ограничаване на наркоразпространението и проявите на спортно хулиганство

 

На 29.04.2010 г. в ОДМВР – Стара Загора бе проведена работна среща на членовете и обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Стара Загора и  инспекторите от Детска педагогически стая при РУ “Полиция”.

Присъстващите обсъдиха  ефективността на предприетите мерки за  превенция и противодействие на наркоразпространето сред непълнолетните в областния град и се запознаха с характерните противообществени прояви, съпътстващи някои младежки футболни субкултури.

Набелязани бяха конкретни стъпки за оптимизиране взаимодействието между полицията и местната комисия при разглеждане и решаване на случаи, сквързани със спортно хулиганство. 

28.04.2010 г.