Навигация

Отдел "Охранителна полиция"

Пътна полиция - КАТ

Сектор “Пътна полиция КАТ” организира, участва, подпомага и контролира дейността на РПУ в областта за  осигуряване безопасността на движението по пътищата.

1763 км пътна мрежа
над 6000 м улична пътна мрежа
180 775 МПС
199 238 водачи

 

 

 

 

Секторът осъществява дейността си в следните основни направления:
регистрация и отчет на ППС и собствениците им  
отчет на водачите на МПС  и издаване на свидетелства за управление на МПС 
административно наказателна дейност 
организация на движение и превантивна дейност
 пътен контрол
  

 


 

Услуги

Закон за движение по пътищата

За контакт

 

• Илюстрация

JPG — 183KB