Навигация

Новини

Промени в работното време на Паспортна служба

 Поради намаляване интензивността на подаване на заявления за подмяна на документи за самоличност, от 01.11.2005 г. са въведени промени в работното време с граждани.

Гишетата за прием на заявления за издаване на паспорти с бърза и експресна услуга ще работят с ново работно време – от 07.30 до 18.30 ч. , без прекъсване.

Със същото работно време щи работят гишетата за прием на заявления с обикновена услуга и за връчване на готови документи, но със съответните технологични почивки. 

Временно е закрит пункта за прием на заявления за издаване на  документи за самобличност в сградата на РПУ - Стара Загора.

От 1.11.2005 г. удостоверения за постоянен адрес се изискват само за граждани, които подават заявление за издаване на първи документ за самоличност или са променили личните си данни.

• Илюстрация